Sort by:  

Bonsai Podocarpus Nr 063 Bonsai Podocarpus Nr 063 This Bonsai Podocarpus has an…
€ 21,95
In stock
Bonsai Podocarpus Nr 064 Bonsai Podocarpus Nr 064 This Bonsai Podocarpus has an…
€ 21,95
In stock
Bonsai Pinus Thunbergii Nr 081 Bonsai Pinus Thunbergii Nr 081 This Bonsai Pinus Thunbergii…
€ 135,00
In stock
Bonsai Pinus Thunbergii Nr 082 Bonsai Pinus Thunbergii Nr 082 This Bonsai Pinus Thunbergii…
€ 295,00
In stock
Bonsai Ficus Carica, Fig Tree Nr 084 Bonsai Ficus Carica, Fig Tree Nr 084 This Bonsai Ficus…
€ 89,50
In stock
Bonsai Pyracantha Nr 041 Bonsai Pyracantha Nr 041 This Bonsai Pyracantha has an…
€ 29,95
In stock
Bonsai Pyracantha Nr 042 Bonsai Pyracantha Nr 042 This Bonsai Pyracantha has an…
€ 29,95
In stock
Bonsai Pyracantha Nr 043 Bonsai Pyracantha Nr 043 This Bonsai Pyracantha has an…
€ 29,95
In stock
Bonsai Malus Halliana Nr 050 Bonsai Malus Halliana Nr 050 This Bonsai Malus Halliana has…
€ 139,50
In stock
Bonsai Zelkova with rock Nr 057 Bonsai Zelkova With Rock Nr 057 This Bonsai Zelkova With…
€ 1.195,00
In stock
Bonsai Bougainvillea Nr 058 Bonsai Bougainvillea Nr 058 This Bonsai Bougainvillea has an…
€ 995,00
In stock
Bonsai Zelkova Nr 013 Bonsai Zelkova Nr 013 This Bonsai Zelkova has an unique…
€ 79,95
In stock
Bonsai Pinus Pentaphylla Nr 010 Bonsai Pinus Pentaphylla Nr 010 This Bonsai Pinus…
€ 1.195,00
In stock
Bonsai Pinus Pentaphylla Nr 011 Bonsai Pinus Pentaphylla Nr 011 This Bonsai Pinus…
€ 1.395,00
In stock
Bonsai Pinus Thunbergii Nr 012 Bonsai Pinus Thunbergii Nr 012 This Bonsai Pinus Thunbergii…
€ 1.495,00
In stock
Bonsai Ficus Retusa Nr 020 Bonsai Ficus Retusa Nr 020 This Bonsai Ficus Retusa has an…
€ 79,95
In stock
Bonsai Ficus Retusa Nr 021 Bonsai Ficus Retusa Nr 021 This Bonsai Ficus Retusa has an…
€ 79,95
In stock